Misslyckade byggen del 2

Misslyckade byggen del 2

Resan bland misslyckade projekt, konstruktioner och byggnader fortsätter. Det är inte bara på liten skala som fel kan uppstå. Vi som arbetar i trä har säkerligen vid ett flertal olika tillfällen svurit över fel vi gjort eller hur vi sett något som vi byggt och nästintill är färdigställt, gå sönder på grund av att marginalerna helt enkelt var för små. Inte nödvändigtvis för att vi har tagit genvägar utan helt enkelt lämnat oss för små marginaler när vi gjorde ritningen.

Fortsätt “Misslyckade byggen del 2”

Misslyckade byggen del 1

Misslyckade byggen del 1

Oavsett om du arbetar i trä eller andra material så behövs det i regel att du har en plan eller ritning på vad du har för avsikt att bygga. Utan en ritning då blir det fel betydligt oftare än att det blir rätt. Det är också viktigt att ni lär känna materialet ni använder innan ni sätter igång. Använder ni er av trä, se då till att ni känner till träslagets egenskaper, då det olika trätyperna skiljer sig stort från varandra.

Fortsätt “Misslyckade byggen del 1”