Barnsäkra ditt hus på rätt sätt

Barnsäkra ditt hus på rätt sätt

Barn är fantastisk på många sätt, men ibland kan det gå både fort och fel. Vad kan man då tänka på för att göra det så säkert som möjligt? I ett hem finns det många stora möbler som exempelvis garderober.

Se till att dessa sitter ordentligt fast ifall att barnet försöker och klättra i dem. Skulle garderoben inte sitta fast är det lätt hänt att den välter och barnet kan få det över sig vilket kan sluta i den dödsolycka.

Eluttag är en annan sak som kan vara väldigt spännande men samtidigt svårt för små barnfingrar att inte peta i. Det kan vara antingen med sina egna fingrar eller föremål som leder ström. Petskydd är en bra investering om man har ett nyfiket barn. På så sätt går det inte att stoppa in något och de riskerar inte att få en elstöt. Trappor och fönster är en av de största farorna för barn. Majoriteten av besöken på akuten handlar om just fallolyckor. Fönster bör ha en barnspärr eller någon typ av kedja som gör att det inte går och öppna fönstret. Till trappor finns det grindar som går att sätta upp och förhindrar att barnet trillar utför.

Städskåpet är betydligt farligare än vad man kan tro. I skåpet finns det ofta många olika medel som klorin och annat som kan vara väldigt skadligt om man dricker det. Tabletter till exempelvis diskmaskinen är ofta färgglad och något som barnet gärna stoppar in i munnen. Det som generellt finns i städskåpet kan leda till skador på huden, andningsnöd och medvetslöshet för att ta några exempel.

Spisen är lätt att knäppa på och blir snabbt varm. En barnhand som lägger handen på spisen kan bränna sig väldigt mycket väldigt snabbt. Det finns olika typer av skydd som man kan sätta upp runt och på spisen för att undvika olyckor. Sladdar är lite samma typ av fälla som eluttag. Det kan vara spännande att dra i eller tugga på vilket kan ge stötar. Försök att inte ha sladdar framme utan installera hellre fler eluttag och minimera användandet av grenuttag och förlängningssladdar.

Använd sunt förnuft

Använd sunt förnuft

Det går inte att skydda ett barn från allt utan det handlar mycket om att använda sunt förnuft. Lämna inte knivar och saxar så att barnet kan få tag på dessa och springer med dom. Skulle de snubbla är risken stor att de råkar få in saxen i sin egen kropp. Lämna inte mediciner, alkohol och liknande framme heller utan se till att ha det på avstånd från barnet. Kom ihåg att redan från början prata med barnet och berätta att vissa saker får man helt enkelt inte göra. Sticka en gaffel i ett eluttag är ett exempel på sådant. Ju äldre barnet blir ju mer ansvar måste de få möjlighet att ta. Det kan handla om att man låter dom bära saxen men enbart på villkoret att de går lugnt och fint med den i handen. Beröm barnet när det lyssnar och gör rätt.