Misslyckade byggen del 1

Misslyckade byggen del 1

Oavsett om du arbetar i trä eller andra material så behövs det i regel att du har en plan eller ritning på vad du har för avsikt att bygga. Utan en ritning då blir det fel betydligt oftare än att det blir rätt. Det är också viktigt att ni lär känna materialet ni använder innan ni sätter igång. Använder ni er av trä, se då till att ni känner till träslagets egenskaper, då det olika trätyperna skiljer sig stort från varandra.

Planera och utför – Gör rätt från början

Precis som det låter, gör rätt från början. Det finns ett engelskt uttryck som passar perfekt in på detta scenario och det är ”messure twice, cut once” vilket översatt blir mät två gånger, klipp eller skär en gång.

Men även de bästa arkitekterna eller ingenjörerna gör ibland fel, oavsett hur mycket förberedelse de haft. Jag tänkte här nedan illustrera några av de misslyckanden som förekommit inom konstruktion och upprättandet av en byggnad, konstruktion som skett i en rad olika material.

Lutande tornet i Pisa

Det idag så kända tornet i Pisa som lutar, är ett klart bevis på att man inte gjort tillräckligt förarbete innan konstruktionen startade. Själva konstruktionen i sig är det inget fel på och tornet utsätter inte människan för någon fara. Problemet här var att man inte hade kontrollerat marken tillräckligt innan byggnationen startade. Resultatet blev att ena sidan av tornet sjönk något, och resultatet, ja de kan ni se själva på bilden, ett torn som lutar ”en aning”. Det kanske inte blev som man hade tänkt sig men samtidigt hade man nog inte heller trott att detta skulle bli en sådan stor turistattraktion som tornet är idag.

Dyrt misstag

Dyrt misstag
Dyrt misstag

Som jag skrev, kolla och dubbelkolla är ett måste, något man skulle kunna tro var något som gjordes på ett objekt som skulle skickas ut i rymden. Inte bara dubbelkolla och även trippelkolla att allt verkligen var som det ska. Men nä, istället skickade man upp det så kallade Hubble Telescope med en trasig spegel monterat. Resultatet blev att man tvingades reparera teleskopet, något som kostade de amerikanska skattebetalarna över 6 miljarder dollar, motsvarande dryga 50 miljarder kronor omräknat med agens valutakurs.

Okunskap dödar

Detta kan hända om man inte lyssnar på dem som bygger, dem som vet vad man håller på med utan istället sparka dem och hitta fatt i någon annan som gör som man vill, även om man själv inte har de rätta kvalifikationerna att fatta beslut som detta.

Det jag syftar på är en byggnad som upprättades i Sydkorea. Den skulle först bli lägenheter men ägarna valde att ändra riktning och bygga ett köpcentra istället vilket skapade problem då man var tvungen att plocka bort några bärande pelare för att få plats med hissar. Som m detta inte vore nog, så skulle man prompt även lägga till en femte våning, något som inte arkitekten hade på ursprungsritningarna. Byggbolaget vägrade dock utföra jobbet då det hävdade att de inte var säkert. Istället för att lyssna på experterna så sparkade man byggbolaget och hittade ett annat som utförde jobbet.

Resultatet blev att man färdigställde anläggningen, bara för ett par år senare se stora delar av byggnaden rasa samman vilket tog livet av 502 personer och skadade ytterligare 1500.